Nasza misja

Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem, promowaniem oraz wspieraniem wszelkich inicjatyw dążących do budowania postaw prospołecznych i pro-obywatelskich.

Otwartość

chętnie podejmują współpracę z organizacjami o różnym profilu działalności

Aktywność

kierujemy się zasadą: ”Nie odkładajmy niczego na później, zróbmy to teraz, tu, razem”

Wsparcie

szukamy rozwiązań twórczych, kreatywnych, innowacyjnych, które wpierają aktywność obywatelska

O nas

Jak powstało Stowarzyszenie TURAZEM? Pomysł założenia Stowarzyszania pojawił się za sprawą wspólnie realizowanych akcji społecznych w ramach działalności studenckiej. W grudniu 2009r. oficjalnie zarejestrowaliśmy naszą działalność przyjmując nazwę Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem. TuRazem to tylko pozornie nic nie znacząca zbitka słów, niesie natomiast w sobie ogromne znaczenie symboliczne. Pokazuje bowiem, że „RAZEM” można więcej, że wystarczy zebrać się „TU” w jednym miejscu, na określonej płaszczyźnie, wokół konkretnego celu i można wówczas zaspokoić potrzeby, zrealizować plany czy też spełnić marzenia. Liczymy, iż kierując się tym mottem staniemy się jednym z ważniejszych podmiotów przyczyniających się do powstania społeczeństwa obywatelskiego opartego na szacunku i zaufaniu, oraz pełnym dostępie do praw wszystkich obywateli. Nasze cele wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym takich grup społecznych jak: seniorzy, osoby niepełnosprawne, młodzież oraz inne grupy społeczne, które wymagają wsparcia, budowanie postaw prospołecznych i pro-obywatelskich, współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi, wspieranie oraz promowanie działań przedsiębiorczych, działanie na rzecz aktywizacji zawodowej, społecznej, kulturalnej oraz biznesowej, dążenie do zwiększenia uczestnictwa seniorów, osób niepełnosprawnych i innych grup wymagających wsparcia w kulturze, rekreacji, nauce.

Nasz Zespół

Stowarzyszenie tworzy zespół  ludzi, którzy są doświadczeni w wiedzę i umiejętności czerpnięte z ukończonych kursów, szkoleń, warsztatów, odbytych praktyk i staży w organizacjach pozarządowych, zrealizowanych projektów prowadzonych w ramach Kół Naukowych
Edyta Grabowska

Edyta Grabowska

Prezes

mgr socjologii, animatorka, inicjatorka zmian. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania projektami wg PMBok. Dysponuje ponad 3 letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym. Od 6 lat aktywnie działa na rzecz środowiska senioralnego. Ma na swoim koncie sporo z sukcesem zakończonych projektów.Posiada certyfikat Professional Scrum Master I. Jest właścicielką uroczej suczki o imieniu Tuśka, która podobnie jak ona dysponuje olbrzymimi pokładami energii skutecznie zarażając inny.

Krzysztof Grabowski

Krzysztof Grabowski

wice prezes

Wykładowca ICT, absolwent UWr, trener, Ekspert Edukacji, właściciel firmy ase.edu.pl. Od kilkunastu lat czynnie bierze udział w aktywizacji środowiska senioralnego. Prowadzi szereg warsztatów komputerowych. Zdobytą wiedzę przekazuje w sposób interesujący. Inspiruje i zachęca do wdrażania nowoczesnych metod nauczania w szkołach. Jest częstym gościem podczas spotkań z nauczycielami i dyrektorami szkół w Polsce. Aktywny społecznie.

Magdalena Szopian-Wełyczko

Magdalena Szopian-Wełyczko

Wice prezes

mgr socjologii, animatorka społeczności lokalnych. Od czasu studiów związana z wrocławskim środowiskiem pozarządowym, zaangażowana w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów oraz społeczności wiejskich. W stowarzyszeniu inicjuje działania integracyjne, prowadzi kursy komputerowe dla seniorów, jest specjalistą ds organizacyjnych, wyszukuje konkursy dotacyjne. Uwielbia spontaniczne podróże i długie spacery po górach.

Kamil Górak

Kamil Górak

Sekretarz

mgr socjologii, absolwent Szkoły Trenerów Małopolskiego Centrum Profilaktyki, wykładowca ICT, animator społeczny, pracownik administracyjny firmy zajmującej się medyczną opieką transgraniczną. W swojej karierze był również koordynatorem Klubu Seniora ``Zawsze Młodzi`` na Psim Polu. Posiada ponad 6 letnie doświadczenie w prowadzenie kursów komputerowych dla osób wykluczonych cyfrowo, głównie w wieku senioralnym, w tym na poziomie ECDL Core, ECCC. Posiada certyfikat Trenera Pracowników Służb Społecznych.

Magdalena Pietrzak

Magdalena Pietrzak

Skarbnik

inspektor ds bezpieczeństwa i higieny pracy, mama Amelki. Od kilku lat aktywnie działa w Stowarzyszeniu. Inicjatorka pomysłu wrodzinie.pl - interaktywnej mapy miejsc przyjaznych rodzinom. Koordynatorka corocznych akcji Szlachetnej Paczki z ramienia Stowarzyszenia. Doskonale organizuje swój czas- potrafi jednocześnie nadzorować kilka zadań (wręcz nie rozstaje się ze swoim telefonem).

Wiesława Jamróz

Wiesława Jamróz

Członek

seniorka, szczęśliwa mężatka, mama trójki dzieci. Samodzielnie nauczyła się szydełkować, szyć oraz haftować. Tworzy wyjątkowe dzieła. Przydomowy skrawek ziemi błyskawicznie przemieniła w cudnie kwitnący ogród pełen różnych gatunków, barwnych kwiatów.Z łatwością opanowała obsługę mobilnych urządzeń. Nacodzień opiekuje się gospodarstwem domowym, dbając o ład oraz porządek, zaskakując gości pysznymi daniami i deserami.

Bądźmy w kontakcie

Napisz lub zadzwoń do nas

Adres do korespondencji

ul. Miodowa 13/4, 54-007 Wrocław, POLAND

Zadzwoń

Edyta Grabowska

+48 698 529 822

Skontaktuj się z nami