698 529 822 kontakt@turazem.pl

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej

TuRazem

POZNAJMY SIĘ

Pomysł założenia Stowarzyszania pojawił się za sprawą wspólnie realizowanych akcji społecznych w ramach działalności studenckiej.

W grudniu 2009r. oficjalnie zarejestrowaliśmy naszą działalność przyjmując nazwę Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem.

TuRazem to tylko pozornie nic nie znacząca zbitka słów, niesie natomiast w sobie ogromne znaczenie symboliczne. Pokazuje bowiem, że „RAZEM” można więcej, że wystarczy zebrać się „TU” w jednym miejscu, na określonej płaszczyźnie, wokół konkretnego celu i można wówczas zaspokoić potrzeby, zrealizować plany czy też spełnić marzenia.

Liczymy, iż kierując się tym mottem staniemy się jednym z ważniejszych podmiotów przyczyniających się do powstania społeczeństwa obywatelskiego opartego na szacunku i zaufaniu, oraz pełnym dostępie do praw wszystkich obywateli.

NASZE PROJEKTY

Działamy na rzecz aktywizacji zawodowej, społecznej, kulturalnej oraz biznesowej przede wszystkim mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Dążymy do zwiększenia uczestnictwa seniorów, osób niepełnosprawnych i innych grup wymagających wsparcia w kulturze, rekreacji i edukacji.

NASZA MISJA

Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem, promowaniem oraz wspieraniem wszelkich inicjatyw dążących do budowania postaw prospołecznych i pro-obywatelskich.

Wsparcie

szukamy rozwiązań twórczych, kreatywnych, innowacyjnych, które wpierają aktywność obywatelska

otwartość

chętnie podejmujemy współpracę
z organizacjami o różnym profilu działalności

Aktywność

kierujemy się zasadą: ”Nie odkładajmy niczego na później, zróbmy to teraz, tu, razem”

zapraszamy do PRZED•POKoJu h13

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem, prowadzi Centrum Aktywności Lokalnej PRZED•POKÓJ H13 - pomysły dla Przedmieścia Oławskiego

KONTAKT

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem
tel. 698 529 822
mail: kontakt@turazem.pl

Skip to content