Warning: include(img/social.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/gryzjapka/domains/turazem.pl/public_html/wp-content/themes/bridge/functions.php on line 2077

Warning: include(img/social.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/gryzjapka/domains/turazem.pl/public_html/wp-content/themes/bridge/functions.php on line 2077

Warning: include(): Failed opening 'img/social.png' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php54/usr/share/pear:/opt/alt/php54/usr/share/php') in /home/gryzjapka/domains/turazem.pl/public_html/wp-content/themes/bridge/functions.php on line 2077
Stowarzyszenie TuRazem | O nas

O nas

Jak powstało Stowarzyszenie TURAZEM?

Pomysł założenia Stowarzyszania pojawił się za sprawą wspólnie realizowanych akcji społecznych w ramach działalności studenckiej. W grudniu 2009r. oficjalnie zarejestrowaliśmy naszą działalność przyjmując nazwę Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem. TuRazem to tylko pozornie nic nie znacząca zbitka słów, niesie natomiast w sobie ogromne znaczenie symboliczne. Pokazuje bowiem, że „RAZEM” można więcej, że wystarczy zebrać się „TU” w jednym miejscu, na określonej płaszczyźnie, wokół  konkretnego celu  i można wówczas zaspokoić potrzeby, zrealizować plany czy też spełnić marzenia. Liczymy, iż kierując się tym mottem staniemy się jednym z ważniejszych podmiotów przyczyniających się do powstania społeczeństwa obywatelskiego opartego na szacunku i zaufaniu, oraz pełnym dostępie do praw wszystkich obywateli.

Nasze cele

  • wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym takich grup społecznych jak: seniorzy, osoby niepełnosprawne, młodzież oraz inne grupy społeczne, które wymagają wsparcia,
  • budowanie postaw prospołecznych i pro-obywatelskich,
  • współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi,
  • wspieranie oraz promowanie działań przedsiębiorczych,
  • działanie na rzecz aktywizacji zawodowej, społecznej, kulturalnej oraz biznesowej,
  • dążenie do zwiększenia uczestnictwa seniorów,  osób niepełnosprawnych i innych grup wymagających wsparcia w kulturze, rekreacji, nauce.