Misja

Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem, promowaniem oraz wspieraniem wszelkich inicjatyw dążących do budowania postaw prospołecznych i pro-obywatelskich.

Stowarzyszenie tworzy zespół  ludzi, którzy są:
* doświadczeni-wiedzę i umiejętności czerpią z:
-ukończonych kursów, szkoleń, warsztatów;
-odbytych praktyk i staży w organizacjach pozarządowych;
-zrealizowanych projektów prowadzonych w ramach Kół Naukowych;
* aktywni-kierują się zasadą: ”Nie odkładajmy niczego na później, zróbmy to teraz, tu, razem”;
* pomysłowi-szukają rozwiązań twórczych, kreatywnych, innowacyjnych;
* otwarci-chętnie podejmują współpracę z organizacjami o różnym profilu działalności.
Motto stowarzyszenia:
Nie odkładajmy niczego na później,zróbmy to TU, teraz, RAZEM!
Dlaczego TU ? – bo to jest właśnie miejsce i przestrzeń do zrobienia wielu pozytywnych rzeczy,
Dlaczego RAZEM? -bo w pojedynkę nie za dużo da się zrobić.

 

STATUT Stowarzyszenia <POBIERZ>