Misja

Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem, promowaniem oraz wspieraniem wszelkich inicjatyw dążących do budowania postaw prospołecznych i pro-obywatelskich.
Stowarzyszenie tworzy zespół ludzi, którzy są doświadczeni-wiedzę i umiejętności czerpią z:
ukończonych kursów, szkoleń, warsztatów;
-odbytych praktyk i staży w organizacjach pozarządowych;
-zrealizowanych projektów prowadzonych w ramach Kół Naukowych;
* aktywni-kierują się zasadą: ”Nie odkładajmy niczego na później, zróbmy to teraz, tu, razem”;
* pomysłowi-szukają rozwiązań twórczych, kreatywnych, innowacyjnych;
* otwarci-chętnie podejmują współpracę z organizacjami o różnym profilu działalności.
Motto stowarzyszenia:
Nie odkładajmy niczego na później,zróbmy to TU, teraz, RAZEM!
Dlaczego TU ? – bo to jest właśnie miejsce i przestrzeń do zrobienia wielu pozytywnych rzeczy,
Dlaczego RAZEM? -bo w pojedynkę nie za dużo da się zrobić.

O nas

Jak powstało Stowarzyszenie TURAZEM?

Pomysł założenia Stowarzyszania pojawił się za sprawą wspólnie realizowanych akcji społecznych w ramach działalności studenckiej. W grudniu 2009r. oficjalnie zarejestrowaliśmy naszą działalność przyjmując nazwę Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem. TuRazem to tylko pozornie nic nie znacząca zbitka słów, niesie natomiast w sobie ogromne znaczenie symboliczne. Pokazuje bowiem, że „RAZEM” można więcej, że wystarczy zebrać się „TU” w jednym miejscu, na określonej płaszczyźnie, wokół  konkretnego celu  i można wówczas zaspokoić potrzeby, zrealizować plany czy też spełnić marzenia. Liczymy, iż kierując się tym mottem staniemy się jednym z ważniejszych podmiotów przyczyniających się do powstania społeczeństwa obywatelskiego opartego na szacunku i zaufaniu, oraz pełnym dostępie do praw wszystkich obywateli.

Nasze cele

wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym takich grup społecznych jak: seniorzy, osoby niepełnosprawne, młodzież oraz inne grupy społeczne, które wymagają wsparcia,

budowanie postaw prospołecznych i pro-obywatelskich,

współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi,

wspieranie oraz promowanie działań przedsiębiorczych,

działanie na rzecz aktywizacji zawodowej, społecznej, kulturalnej oraz biznesowej,

dążenie do zwiększenia uczestnictwa seniorów,  osób niepełnosprawnych i innych grup wymagających wsparcia w kulturze, rekreacji, nauce.

Zespół