698 529 822 kontakt@turazem.pl

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Jako TuRazem zajmujemy się od 2009 roku wspieraniem społecznej aktywności mieszkańców Dolnego Śląska, w tym takich grup społecznych jak: seniorzy, osoby niepełnosprawne, młodzież. W ramach projektów zajmujemy się nie tylko podnoszeniem kompetencji, ale też budowaniem postaw prospołecznych i pro-obywatelskich.Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz dolnośląskimi instytucjami samorządowymi, działając na rzecz aktywizacji zawodowej, społecznej, kulturalnej oraz biznesowej Dolnoślązaków oraz promując wśród nich działania prospołeczne. Dążymy także do zwiększenia uczestnictwa seniorów, osób niepełnosprawnych i innych grup wymagających wsparcia w kulturze, rekreacji, nauce.

Senior-apka 


Nauka obsługi aplikacji telefonicznych, które ułatwiają życie w mieście (m.in. komunikacja miejska, sprawy urzędowe, bilety na wydarzenia, wizyty u lekarza, zakupy). Zajęcia dedykowane osobom w wieku senioralnym (powyżej 60 r.ż).

Połączona z kawiarenką internetowa dla seniorów, w ramach, której realizowany był cykl indywidualnych  konsultacji z zakresu: obsługi komputera oraz urządzeń mobilnych (tablet, telefon).

Akademia Prawa dla Seniora

Cykl spotkań o tematyce prawnej z mecenas Agnieszką Sroką. Spotkania adresowane były seniorów (powyżej 60 r, ż.)

Tematy spotkań dotykają ważnych aspektów prawnych związanych min. z procesem reklamacji towarów, zawyżonymi rachunki za opłaty, windykacją, umowami zawartymi przez telefon, sprawami związanymi z dziedziczeniem i spadkiem.

Letnie warsztaty młodego majsterkowicza “Wielo-Kąty”

W Gminie Kąty Wrocławskie (38 dzieci). Podczas warsztatów dzieci uczyły się m.in. jak zaprogramować roboty Dash marki Wonder, malutkie robociki Ozobot oraz roboty Codey Rocky. W wyniku warsztatów dzieci rozwinęły świadomości ekologiczną i technologiczną, dowiedziały się, że niepotrzebne przedmioty codziennego użytku mogą posłużyć jako materiał do kreatywnego budowania własnych zabawek.

Projekt realizowany w terminie 04.06.2018r. do 31.08.2018r., finansowany z programu  Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”.

 

Warsztaty z nowych technologii

Prowadzenie warsztatów z zakresu nowych technologii w ramach Maślickiego Święta Dni, w dniu 06.10.2018r. dla ok. 30 dzieci w wieku 6-12 lat.

W programie min. rzeczywistość rozszerzona, warsztat muzyki eksperymentalnej przy zastosowaniu programu Makey, Makey.

Zakochani we Wrocławiu vol. 2. 

W 2016 roku sprawiliśmy, że serca wrocławian zapłonęły po raz drugi i stworzono największą we Wrocławiu, walentynkę z ludzi. Wspólnie z niesamowitymi organizacjami tj. portal Kocham Wrocław, Klubem Sportów Balonowych we Wrocławiu, Flying Eye oraz Vinci Fit Art.

 

Zakochani we Wrocławiu 

Pierwszy tak radosny i kolorowy happening we Wrocławiu, w którym mieszkańcy połączyli się, aby stworzyć największe „żywe” serce przy okazji świętowania Walentynek.

Wspólne świętowanie miłości nie tylko do drugiej osoby, lecz do miasta, to również dobra okazja do doceniania miejsca, w którym mieszkamy i koncentracji jedynie na tych pozytywnych elementach. 

Jak świętować Walentynki? Można w parach, a można w grupie. Standardowo lub oryginalnie. Z okazji walentynek Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem zachęcało wrocławian do wyznawania miłości…miastu kończąc zdanie: „kocham Wrocław za…”. 

Akademia Leonarda da Vinci-Złoty Wiek


(01.04.2015-31.12.2015),  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Program Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020. 

Projekt edukacyjny inspirowany twórczością Leonarda da Vinci dla ogółem 130 mieszkańców gminy Wrocław, powyżej 60 rż. W ramach projektu przeprowadzono cykl innowacyjnych, wielowymiarowych, warsztatów w blokach: zdrowie, ciało, umysł.

 

Wrocławskie Kolędowanie  

(edycja I, II, III), projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław, realizowany w latach 2011, 2012, 2014. Projekt współpracy i integracji chórów zrzeszonych przy wrocławskich organizacjach senioralnych (powyżej 55 r.ż.) oraz wzmacniania tożsamości kulturowej i pielęgnowania tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

W ramach projektu odbyły się senioralne warsztaty muzyczne, koncert chórów senioralnych, happening na wrocławskim rynku z udziałem mieszkańców Wrocławia.

Centra ECDL dla Kobiet 50+ na Dolnym Śląsku

POKL.09.06.02-02-176/12, projekt realizowany od kwietnia 2013 do lipca 2014, w partnerstwie z firmą SEKA S.A. Warsztaty komputerowe dla kobiet po 50 r. ż., w ramach, których wsparciem objęto 280 kobiet z woj. dolnośląskiego.

Projekt przyczynił się do wzrostu umiejętności w zakresie użytkowania nowych technologii, dodatkowo pośrednio doprowadził do integracji wewnątrzpokoleniowej- wspólne 2 miesięczne zajęcia zacieśniły więzi między kursantami. 

Wymiany młodzieżowe


W roku 2013 Stowarzyszenie było liderem wymian międzynarodowych organizując projekty młodzieżowe tj. Taste the diveristy (39 osób z krajów tj. Rumunia, Turcja, Włochy, Bułgaria, Hiszpania oraz Polska) oraz On the tip of one’s tongue (25 osób z Polski, Węgier i Turcji), V4bility (27 osób).

Projekty młodzieżowe  realizowane w ramach programu Młodzież w działaniu PL-11-135-2013-R1, Akcja 1.1.- Wymiany Młodzieży, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Międzypokoleniowy Wrocławski Teatr Tańca ,,Dawka Energii”

2012-2014.  Pod hasłem Urywki z życia ławeczki młodzież wspólnie z osobami starszymi prezentowała skomplikowane układy choreograficzne namawiając przypadkowych spacerowiczów i bywalców parku do przyłączenia się do pląsów. 

Dla Pań i Panów z Wrocławskiego Teatru Tańca Dawka Energii, którzy pod okiem utalentowanej Pani Magdaleny Radłowskiej ćwiczyli niestrudzenie przez ostatnie kilka miesięcy, był to ogromny sukces.To pierwszy tego rodzaju „atak przestrzeni” z ich udziałem. Długo musieli walczyć ze sobą aby przełamać opór i strach- występ przed publicznością? w parku? na ulicy? „nie w tym wieku”, „to nie dla mnie”, twierdzili początkowo.

Gromkie brawa, okrzyki uznania oraz doping znajomych i rodziny utwierdziły ich w przekonaniu, że było warto! Organizatorami przedsięwzięcia byli Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem oraz Stowarzyszenie Dawka Energii z Wałbrzycha. Partnerem akcji Wrocławski Klub po Kolumnami.

II Wrocławskie Święto Kwiatów

Zorganizowane  w Domu Kultury „Kolejarz” w dniu  23.06.2012r. przez grupę O-CAL-ENI oraz Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem, w partnerstwie z CIRS- Wrocławskie Centrum Seniora.

W ramach projektu przeprowadzono pokaz mody kwiatowej, w której modelami były osoby w wieku senioralnym.

Pionier-Ska. Wolontariat na Grabiszyńskiej

Program „Seniorzy w akcji”, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę (wrzesień 2011 – czerwiec 2012). Szkolenia, warsztaty interpersonalne, językowe oraz pakiet szkoleń dla os. pow. 55 r.ż z zakresu wiedzy o wolontariacie senioralnym i możliwościach z tym związanych.

Powołanie Klubu Seniora Wolontariusza, który będzie zajmował się rozwojem wolontariatu senioralnego we Wrocławiu i aktywizował seniorów na rzecz działań wolontariackich. Organizacja wyprzedaży garażowej.