698 529 822 kontakt@turazem.pl

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Jako TuRazem zajmujemy się od 2009 roku wspieraniem społecznej aktywności mieszkańców Dolnego Śląska, w tym takich grup społecznych jak: seniorzy, osoby niepełnosprawne, młodzież. W ramach projektów zajmujemy się nie tylko podnoszeniem kompetencji, ale też budowaniem postaw prospołecznych i pro-obywatelskich.Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz dolnośląskimi instytucjami samorządowymi, działając na rzecz aktywizacji zawodowej, społecznej, kulturalnej oraz biznesowej Dolnoślązaków oraz promując wśród nich działania prospołeczne. Dążymy także do zwiększenia uczestnictwa seniorów, osób niepełnosprawnych i innych grup wymagających wsparcia w kulturze, rekreacji, nauce.

 

AKADEMIA LIDERÓW
Przedmieścia Oławskiego


Zapraszamy do udziału w naszym nowym projekcie – Akademii Liderów Przedmieścia Oławskiego.

Akademia stanowi unikalny program wspierania i rozwijania aktywnych mieszkańców Przedmieścia Oławskiego.

Podczas 5 spotkań warsztatowych, w okresie od maja do września 2020 uczestnicy zdobędą wiedzę i zostaną wyposażeni w konkretne i praktyczne narzędzia.

PROGRAM

W programie warsztatów znajdują się takie szkolenia jak:
1) Metody pracy kreatywnej, metody analizowania problemów: Metody generowanie pomysłów. Metody oceny pomysłów. .

2) Badania terenowe i ocena potrzeb: Weryfikacja pomysłów w trakcie badań terenowych. Przygotowanie prostego formularza ankiety. Skuteczna komunikacja. Zrozumienie lokalnej społeczności. Przełamywania oporu. Jak zadawać właściwe pytania? O co pytać mieszkańców, organizacje związane z daną społecznością? Jak sięgać do wiedzy i doświadczeń ludzi ją tworzących? Metody prowadzenia wywiadów. Analiza wyników. Wyciąganie wniosków.

3) Przełamywanie oporu społecznego, radzenie sobie z trudnościami: Trening interpersonalny. Umiejętność nazywania emocji. Odgrywanie scenek. Wzmacnianie siebie, lepsze zrozumienie innych, skuteczniejsza komunikacja. Rola konfliktu w grupie. Nauka radzenia sobie z problemami, szukanie innych rozwiązań. Trening kreatywności nakierowany na twórcze rozwiązywanie problemów. Zespołowe podejmowanie decyzji.

4) Metody planowania projektów: Podstawowe techniki zarządzania projektem. W jaki sposób planować projekt, aby zakończył się sukcesem? W jaki sposób efektywnie zarządzać zasobami? Jak zarządzać zespołem rozproszonym? Dobór odpowiedniego kanału komunikacji. Wybór osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania.

5) Techniki kreatywne. Wybór projektów. Prototypy: Demonstracja, testowanie i walidacja rozwiązań. Metody wizualizacji projektów. techniki kreatywne i ich zastosowanie w prototypowaniu. Prezentacja projektów wśród pozostałych zespołów. Udzielanie feedbacku. Szukanie nowych rozwiązań.

6) Promowanie projektów: Wybór skutecznych metod narzędzi promocji projektu dostosowanej do grupy docelowej, posiadanych zasobów, rodzaju projektu. Lokalna społeczność a promocja własnego projektu? Przygotowanie prostych materiałów graficznych przy użyciu tableta. Zapoznanie z nieodpłatnymi narzędziami promocyjnymi. Licencje i prawa autorskie wykorzystywane w treści.

7) Speech, interesujące przedstawienie się: Elementy storytellingu. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Zwiększenie wiary uczestników we własne możliwości. Umiejętności skupienia uwagi odbiorcy na wypowiadanej treści, budowanie angażujących przekazów. Jak opowiadać aby zostać zapamiętanym?

Ponadto zaplanowane są warsztaty otwarte z mieszkańcami Przedmieścia Oławskiego, spotkania uczestników Akademii z przedstawicielami biznesu, NGO, urzędu, działającymi na osiedlu.

W końcowej fazie realizacji zadania uczestnicy Akademii otrzymają 3 bony w wysokości 5 tysięcy złotych na realizację trzech projektów osiedlowych.

Zwieńczeniem działań będzie wydanie przewodnika z dobrymi praktykami.

Czas trwania projektu: czerwiec – listopad 2020

 

REKRUTACJA

Trwa rekrutacja do projektu. Rekrutacja będzie miała 2 etapy. 
1 etap: formularz zgłoszeniowy
2 etap: rozmowa online

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 30 kwietnia 2020.

 

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014 – 2020

 

AKADEMIA CYFROWEGO OBYWATELA 60 + na Dolnym Śląsku 


Rusza bezpłatna Akademia online dla seniorów z gminy Jordanów Śląski!

Zgłoś siebie lub bliską osobę do udziału.

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem zaprasza do udziału w projekcie ,,Akademia Cyfrowego Obywatela 60+”.  4 spotkania online (14h warsztatów) związane będą z tematyką e-dostępności usług publicznych oraz bezpieczeństwa korzystania z tych usług przy użyciu komputera/ tabletu wraz z informacjami na temat praw przysługujących użytkownikom e-usług.

Seniorzy dowiedzą się m.in.:

– Jak bezpiecznie korzystać z komputera i smartfonu?

– Czy dowód osobisty na smartfonie jest bezpieczny?

– Jak załatwić sprawy urzędowe i zdrowotne przez Internet? Strony: e-urząd, e-pacjent.

– Jakie mamy prawa w Internecie?

Spotkania będą prowadzone przez ekspertów z zakresu prawa oraz nowych technologii.

Dodatkowo, bazując na doświadczeniach z wcześniej realizowanych zajęć z seniorami, wprowadzona została usługa indywidualnych konsultacji prawnych lub z zakresu nowych technologii (4h na grupę). Możliwość konsultacji z zakresu np. zakładanie profilu ePUAP, korzystanie z dostępu do konta pacjenta, przegląd oprogramowania stosowanego na własnym urządzeniu, przegląd regulaminu sklepu internetowego. 

Nie masz komputera, a chcesz wziąć udział w projekcie? To nie problem!

Z racji obecnej sytuacji panującej w kraju i w celu zapewnienia bezpieczeństwa, projekt zakłada szkolenia online. Uczestnikami mogą być zatem osoby, które w podstawowym stopniu potrafią obsługiwać komputer. Jeśli ktoś nie ma dostępu do sprzętu Stowarzyszenie gwarantuje dostarczenie laptopa z dostępem do Internetu na czas trwania projektu, do domu chętnego seniora.

 Jak zgłosić się do udziału?

Akademia jest całkowicie bezpłatna. Szkolenia ruszą już pod koniec maja, więc warto jak najszybciej zgłosić się do udziału. Liczba miejsc jest bowiem ograniczona. Zgłoszenia odbywają się drogą mailową lub telefoniczną.

Zapisy do 25.05.2020r.:
kontakt@turazem.pl
tel. 535 467 183, 508 280 018

Zadanie pn. „Akademia Cyfrowego Obywatela” jest współfinansowane ze środków Powiatu Wrocławskiego.

 

 

 

AKADEMIA CYFROWEGO SENIORA – szkolenia komputerowe 60 +


Drodzy seniorzy z Wrocławia! Zapraszamy Was do udziału w bezpłatnej Akademii Cyfrowego Seniora. W ramach Akademii odbędą się zajęcia online (4 spotkania po 2h) oraz indywidualne konsultacje. Do Waszej dyspozycji będzie również informatyk, który pomoże Wam w kwestiach technicznych.

 

Tematyka szkoleń:

1) Sposoby komunikacji w Internecie (e-mail, czat, videorozmowa – przegląd dostępnych komunikatorów),
2) Bezpieczeństwo w sieci
3) Cyfrowy obywatel (e-puap, e-zus, e-recepty)
4) Bezpieczne zakupy przez Internet (konta bankowe, przelewy – zakupy, opłacanie rachunków)
5) Kwestie podsumowujące oraz tematy/ zagadnienia, o których poruszenie poproszą uczestnicy.

Grupę docelową projektu stanowią seniorzy z gminy miejskiej Wrocław.

Zajęcia ruszają już w czerwcu!
Szkolenia są bezpłatne

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.

Zapisy:
tel. 889 479 099
tel. 508 280 018
mail: kontakt@turazem.pl

 

PROJEKT ,,Przedsiębiorcza wieś młodego pokolenia”


 Instytut Socjologii UWr otrzymał grant w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” koordynowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu pt. „Przedsiębiorcza wieś młodego pokolenia” jest podniesienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości lokalnej wśród gimnazjalistów z najsłabiej rozwiniętych gmin Dolnego Śląska, którym zagraża depopulacja oraz pogłębiający się kryzys gospodarczy.

W ramach projektu zaplanowano cykl zajęć warsztatowych, które pozwolą zidentyfikować branże z największym potencjałem rozwojowym w skali lokalnej. Ponadto uczestnicy projektu zyskają okazję do zapoznania się z elementami planowania strategicznego i modelowania biznesowego ułatwiającymi dopasowanie profilu własnej działalności do profilu społeczno-gospodarczego zamieszkiwanych gmin. W szkoleniach wezmą też udział rodzice w celu podniesienia kompetencji z zakresu analizy budżetowej i finansowej, dzięki którym młodzi ludzie będą mogli uzyskać merytoryczne wsparcie od najbliższych.

Z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego projekt będzie realizowany przez zespół w składzie: dr Dawid Krysiński (kierownik), dr Barbara Szczepańska, dr Barbara Pabjan, mgr Mateusz Gałkowski.

Partnerem projektu jest nasze Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „TuRazem” , które ma bogate doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów aktywizacyjnych na Dolnym Śląsku, a także jest tworzone przez absolwentów Instytutu Socjologii UWr.

Projekt „Przedsiębiorcza wieś młodego pokolenia“ (numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17) realizowany w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

 

 

 

 

 

WIRTUALNA AKADEMIA
dla nauczycieli


W związku z koniecznością pozostania w domach i zamknięciem wszystkich szkół, nauczyciele i uczniowie stanęli przed nowym wyzwaniem – nauki zdalnej. Nasze Stowarzyszenie postanowiło pomóc w tej niełatwej sytuacji.

 

Uruchomiliśmy bezpłatne szkolenia z nauczania online, by wesprzeć się w tej trudnej sytuacji w jakiej się wszyscy znaleźliśmy.

Tematyka szkoleń to m.in:
 Narzędzia do pracy zdalnej z uczniem
 Globalne platformy edukacyjne
 Aplikacje do ewaluacji postępów ucznia
 Cyfrowe treści edukacyjne
 Bezpieczeństwo cyfrowe

Chętnych na bezpłatne szkolenia nauczycieli, prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, by ustalić dogodny termin zajęć.

FORMULARZ ZNAJDZIECIE TUTAJ👉 https://bit.ly/2UNl6nN

 

 

 

Senior-apka 


Nauka obsługi aplikacji telefonicznych, które ułatwiają życie w mieście (m.in. komunikacja miejska, sprawy urzędowe, bilety na wydarzenia, wizyty u lekarza, zakupy). Zajęcia dedykowane osobom w wieku senioralnym (powyżej 60 r.ż).

Połączona z kawiarenką internetowa dla seniorów, w ramach, której realizowany był cykl indywidualnych  konsultacji z zakresu: obsługi komputera oraz urządzeń mobilnych (tablet, telefon).

Akademia Prawa dla Seniora

Cykl spotkań o tematyce prawnej z mecenas Agnieszką Sroką. Spotkania adresowane były seniorów (powyżej 60 r, ż.)

Tematy spotkań dotykają ważnych aspektów prawnych związanych min. z procesem reklamacji towarów, zawyżonymi rachunki za opłaty, windykacją, umowami zawartymi przez telefon, sprawami związanymi z dziedziczeniem i spadkiem.

Letnie warsztaty młodego majsterkowicza “Wielo-Kąty”

W Gminie Kąty Wrocławskie (38 dzieci). Podczas warsztatów dzieci uczyły się m.in. jak zaprogramować roboty Dash marki Wonder, malutkie robociki Ozobot oraz roboty Codey Rocky. W wyniku warsztatów dzieci rozwinęły świadomości ekologiczną i technologiczną, dowiedziały się, że niepotrzebne przedmioty codziennego użytku mogą posłużyć jako materiał do kreatywnego budowania własnych zabawek.

Projekt realizowany w terminie 04.06.2018r. do 31.08.2018r., finansowany z programu  Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”.

 

Warsztaty z nowych technologii

Prowadzenie warsztatów z zakresu nowych technologii w ramach Maślickiego Święta Dni, w dniu 06.10.2018r. dla ok. 30 dzieci w wieku 6-12 lat.

W programie min. rzeczywistość rozszerzona, warsztat muzyki eksperymentalnej przy zastosowaniu programu Makey, Makey.

Zakochani we Wrocławiu vol. 2. 

W 2016 roku sprawiliśmy, że serca wrocławian zapłonęły po raz drugi i stworzono największą we Wrocławiu, walentynkę z ludzi. Wspólnie z niesamowitymi organizacjami tj. portal Kocham Wrocław, Klubem Sportów Balonowych we Wrocławiu, Flying Eye oraz Vinci Fit Art.

 

Zakochani we Wrocławiu 

Pierwszy tak radosny i kolorowy happening we Wrocławiu, w którym mieszkańcy połączyli się, aby stworzyć największe „żywe” serce przy okazji świętowania Walentynek.

Wspólne świętowanie miłości nie tylko do drugiej osoby, lecz do miasta, to również dobra okazja do doceniania miejsca, w którym mieszkamy i koncentracji jedynie na tych pozytywnych elementach. 

Jak świętować Walentynki? Można w parach, a można w grupie. Standardowo lub oryginalnie. Z okazji walentynek Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem zachęcało wrocławian do wyznawania miłości…miastu kończąc zdanie: „kocham Wrocław za…”. 

Akademia Leonarda da Vinci-Złoty Wiek


(01.04.2015-31.12.2015),  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Program Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020. 

Projekt edukacyjny inspirowany twórczością Leonarda da Vinci dla ogółem 130 mieszkańców gminy Wrocław, powyżej 60 rż. W ramach projektu przeprowadzono cykl innowacyjnych, wielowymiarowych, warsztatów w blokach: zdrowie, ciało, umysł.

 

Wrocławskie Kolędowanie  

(edycja I, II, III), projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław, realizowany w latach 2011, 2012, 2014. Projekt współpracy i integracji chórów zrzeszonych przy wrocławskich organizacjach senioralnych (powyżej 55 r.ż.) oraz wzmacniania tożsamości kulturowej i pielęgnowania tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

W ramach projektu odbyły się senioralne warsztaty muzyczne, koncert chórów senioralnych, happening na wrocławskim rynku z udziałem mieszkańców Wrocławia.

Centra ECDL dla Kobiet 50+ na Dolnym Śląsku

POKL.09.06.02-02-176/12, projekt realizowany od kwietnia 2013 do lipca 2014, w partnerstwie z firmą SEKA S.A. Warsztaty komputerowe dla kobiet po 50 r. ż., w ramach, których wsparciem objęto 280 kobiet z woj. dolnośląskiego.

Projekt przyczynił się do wzrostu umiejętności w zakresie użytkowania nowych technologii, dodatkowo pośrednio doprowadził do integracji wewnątrzpokoleniowej- wspólne 2 miesięczne zajęcia zacieśniły więzi między kursantami. 

Wymiany młodzieżowe


W roku 2013 Stowarzyszenie było liderem wymian międzynarodowych organizując projekty młodzieżowe tj. Taste the diveristy (39 osób z krajów tj. Rumunia, Turcja, Włochy, Bułgaria, Hiszpania oraz Polska) oraz On the tip of one’s tongue (25 osób z Polski, Węgier i Turcji), V4bility (27 osób).

Projekty młodzieżowe  realizowane w ramach programu Młodzież w działaniu PL-11-135-2013-R1, Akcja 1.1.- Wymiany Młodzieży, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Międzypokoleniowy Wrocławski Teatr Tańca ,,Dawka Energii”

2012-2014.  Pod hasłem Urywki z życia ławeczki młodzież wspólnie z osobami starszymi prezentowała skomplikowane układy choreograficzne namawiając przypadkowych spacerowiczów i bywalców parku do przyłączenia się do pląsów. 

Dla Pań i Panów z Wrocławskiego Teatru Tańca Dawka Energii, którzy pod okiem utalentowanej Pani Magdaleny Radłowskiej ćwiczyli niestrudzenie przez ostatnie kilka miesięcy, był to ogromny sukces.To pierwszy tego rodzaju „atak przestrzeni” z ich udziałem. Długo musieli walczyć ze sobą aby przełamać opór i strach- występ przed publicznością? w parku? na ulicy? „nie w tym wieku”, „to nie dla mnie”, twierdzili początkowo.

Gromkie brawa, okrzyki uznania oraz doping znajomych i rodziny utwierdziły ich w przekonaniu, że było warto! Organizatorami przedsięwzięcia byli Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem oraz Stowarzyszenie Dawka Energii z Wałbrzycha. Partnerem akcji Wrocławski Klub po Kolumnami.

II Wrocławskie Święto Kwiatów

Zorganizowane  w Domu Kultury „Kolejarz” w dniu  23.06.2012r. przez grupę O-CAL-ENI oraz Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem, w partnerstwie z CIRS- Wrocławskie Centrum Seniora.

W ramach projektu przeprowadzono pokaz mody kwiatowej, w której modelami były osoby w wieku senioralnym.

Pionier-Ska. Wolontariat na Grabiszyńskiej

Program „Seniorzy w akcji”, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę (wrzesień 2011 – czerwiec 2012). Szkolenia, warsztaty interpersonalne, językowe oraz pakiet szkoleń dla os. pow. 55 r.ż z zakresu wiedzy o wolontariacie senioralnym i możliwościach z tym związanych.

Powołanie Klubu Seniora Wolontariusza, który będzie zajmował się rozwojem wolontariatu senioralnego we Wrocławiu i aktywizował seniorów na rzecz działań wolontariackich. Organizacja wyprzedaży garażowej. 

 
Skip to content