698 529 822 kontakt@turazem.pl

Program ma na celu pokazanie, że gimnastyka może być zabawą. Dzieciom zostaną zaprezentowane zabawy, w które później będą mogły bawić się samodzielnie lub z rówieśnikami. Główny nacisk będzie położony na ćwiczenia oddechowe.

Celem zadania jest wykazanie, że połączenie gimnastyki ze śmiechem powoduje zwiększenie zaangażowania dzieci w zajęcia.

Zadanie polega na przeprowadzeniu zajęć w 7 placówkach oświatowych, w minimum dwóch powiatach: wrocławskimi i trzebnickim pod nazwą „Gimnastyka z uśmiechem”, które odbędą się w okresie od 1 września do 7 listopada 2022 r.

Długość każdego spotkania warsztatowego będzie wynosić ok. 2h, w każdej placówce odbędzie się kilka spotkań, w zależności od wielkości placówki oświatowej. Minimum zostanie przeprowadzonych 30 spotkań. Szacowana liczba uczestników to min. 450 dzieci.

Odbiorcami zadania są dzieci w wieku przedszkolnym z województwa wrocławskiego z powiatów: wrocławskiego i trzebnickiego.

Potrzeba przeprowadzenia takich zajęć została zdiagnozowana poprzez bieżący monitoring obecnej sytuacji w kilkudziesięciu placówkach oświatowych we wskazanych powiatach.

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistę w dziedzinie śmiechoterapii. Śmiechoterapia to zestawy ćwiczeń, które poza tradycyjną gimnastyką, wprowadzą też dużą dawkę humoru i dowcipu w taki sposób, aby ćwiczenia utrwaliły się mocniej, dzięki pozytywnym skojarzeniom oraz pozwoliły na szybszą produkcję endorfin podczas zajęć. Na każdym kroku zwraca się tu uwagę na właściwy rytm oddechowy, który jest inny dla zwiększonego wysiłku, a inny dla uspokojenia.

Zadanie finansowane ze środków UMWD.
Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Skip to content