Nasza misja

Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem, promowaniem oraz wspieraniem wszelkich inicjatyw dążących do budowania postaw prospołecznych i pro-obywatelskich.

Otwartość

chętnie podejmują współpracę z organizacjami o różnym profilu działalności

Aktywność

kierujemy się zasadą: ”Nie odkładajmy niczego na później, zróbmy to teraz, tu, razem”

Wsparcie

szukamy rozwiązań twórczych, kreatywnych, innowacyjnych, które wpierają aktywność obywatelska

O nas

Jak powstało Stowarzyszenie TURAZEM?
Pomysł założenia Stowarzyszania pojawił się za sprawą wspólnie realizowanych akcji społecznych w ramach działalności studenckiej. W grudniu 2009r. oficjalnie zarejestrowaliśmy naszą działalność przyjmując nazwę Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem. TuRazem to tylko pozornie nic nie znacząca zbitka słów, niesie natomiast w sobie ogromne znaczenie symboliczne. Pokazuje bowiem, że „RAZEM” można więcej, że wystarczy zebrać się „TU” w jednym miejscu, na określonej płaszczyźnie, wokół konkretnego celu i można wówczas zaspokoić potrzeby, zrealizować plany czy też spełnić marzenia. Liczymy, iż kierując się tym mottem staniemy się jednym z ważniejszych podmiotów przyczyniających się do powstania społeczeństwa obywatelskiego opartego na szacunku i zaufaniu, oraz pełnym dostępie do praw wszystkich obywateli.
Nasze cele
wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym takich grup społecznych jak: seniorzy, osoby niepełnosprawne, młodzież oraz inne grupy społeczne, które wymagają wsparcia,
budowanie postaw prospołecznych i pro-obywatelskich,
współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi,
wspieranie oraz promowanie działań przedsiębiorczych,
działanie na rzecz aktywizacji zawodowej, społecznej, kulturalnej oraz biznesowej,
dążenie do zwiększenia uczestnictwa seniorów, osób niepełnosprawnych i innych grup wymagających wsparcia w kulturze, rekreacji, nauce.

Bądźmy w kontakcie

Napisz lub zadzwoń do nas

Adres do korespondencji

ul. Miodowa 13/4, 54-007 Wrocław, POLAND

Zadzwoń

Edyta Grabowska

+48 698 529 822

Skontaktuj się z nami