698 529 822 kontakt@turazem.pl

Pionier-Ska. Wolontariat na Grabiszyńskiej. Program „Seniorzy w akcji”, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę (wrzesień 2011 – czerwiec 2012). Szkolenia, warsztaty interpersonalne, językowe oraz pakiet szkoleń dla os. pow. 55 r.ż z zakresu wiedzy o wolontariacie senioralnym i możliwościach z tym związanych. Powołanie Klubu Seniora Wolontariusza, ktory będzie zajmował się rozwojem wolontariatu senioralnego we Wrocławiu i aktywizował seniorów na rzecz działań wolontariackich. Organizacja wyprzedaży garażowej. 

Skip to content