698 529 822 kontakt@turazem.pl

POZNAJ PROJEKTY, KTÓRE REALIZUJEMY

Realizujemy obecnie kilka projektów, w których możesz wziąć udział. Sprawdź jak skorzystać z oferty szkoleń i aktywności, które odbywają się we Wrocławiu i w innych miastach na Dolnym Śląsku.

 

WIRTUALNA AKADEMIA
dla nauczycieli


W związku z koniecznością pozostania w domach i zamknięciem wszystkich szkół, nauczyciele i uczniowie stanęli przed nowym wyzwaniem – nauki zdalnej. Nasze Stowarzyszenie postanowiło pomóc w tej niełatwej sytuacji.

Uruchomiliśmy bezpłatne szkolenia z nauczania online, by wesprzeć się w tej trudnej sytuacji w jakiej się wszyscy znaleźliśmy.

Tematyka szkoleń to m.in:
 Narzędzia do pracy zdalnej z uczniem
 Globalne platformy edukacyjne
 Aplikacje do ewaluacji postępów ucznia
 Cyfrowe treści edukacyjne
 Bezpieczeństwo cyfrowe

Chętnych na bezpłatne szkolenia nauczycieli, prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, by ustalić dogodny termin zajęć.

FORMULARZ ZNAJDZIECIE TUTAJ👉 https://bit.ly/2UNl6nN

 

 

PROJEKT ,,Przedsiębiorcza wieś młodego pokolenia”


 Instytut Socjologii UWr otrzymał grant w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” koordynowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu pt. „Przedsiębiorcza wieś młodego pokolenia” jest podniesienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości lokalnej wśród gimnazjalistów z najsłabiej rozwiniętych gmin Dolnego Śląska, którym zagraża depopulacja oraz pogłębiający się kryzys gospodarczy.

W ramach projektu zaplanowano cykl zajęć warsztatowych, które pozwolą zidentyfikować branże z największym potencjałem rozwojowym w skali lokalnej. Ponadto uczestnicy projektu zyskają okazję do zapoznania się z elementami planowania strategicznego i modelowania biznesowego ułatwiającymi dopasowanie profilu własnej działalności do profilu społeczno-gospodarczego zamieszkiwanych gmin. W szkoleniach wezmą też udział rodzice w celu podniesienia kompetencji z zakresu analizy budżetowej i finansowej, dzięki którym młodzi ludzie będą mogli uzyskać merytoryczne wsparcie od najbliższych.

Z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego projekt będzie realizowany przez zespół w składzie: dr Dawid Krysiński (kierownik), dr Barbara Szczepańska, dr Barbara Pabjan, mgr Mateusz Gałkowski.

Partnerem projektu jest nasze Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „TuRazem” , które ma bogate doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów aktywizacyjnych na Dolnym Śląsku, a także jest tworzone przez absolwentów Instytutu Socjologii UWr.

Projekt „Przedsiębiorcza wieś młodego pokolenia“ (numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17) realizowany w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.


 

 

 

AKADEMIA CYFROWEGO SENIORA – szkolenia komputerowe 60 +


Drodzy seniorzy z Wrocławia! Zapraszamy Was do udziału w bezpłatnej Akademii Cyfrowego Seniora. W ramach Akademii odbędą się zajęcia online (4 spotkania po 2h) oraz indywidualne konsultacje. Do Waszej dyspozycji będzie również informatyk, który pomoże Wam w kwestiach technicznych.

Tematyka szkoleń:

1) Sposoby komunikacji w Internecie (e-mail, czat, videorozmowa – przegląd dostępnych komunikatorów),
2) Bezpieczeństwo w sieci
3) Cyfrowy obywatel (e-puap, e-zus, e-recepty)
4) Bezpieczne zakupy przez Internet (konta bankowe, przelewy – zakupy, opłacanie rachunków)
5) Kwestie podsumowujące oraz tematy/ zagadnienia, o których poruszenie poproszą uczestnicy.

Grupę docelową projektu stanowią seniorzy z gminy miejskiej Wrocław.

Zajęcia ruszają już w czerwcu!
Szkolenia są bezpłatne

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.

Zapisy:
tel. 889 479 099
tel. 508 280 018
mail: kontakt@turazem.pl

 

 

AKADEMIA CYFROWEGO OBYWATELA 60 + na Dolnym Śląsku 


Rusza bezpłatna Akademia online dla seniorów z gminy Jordanów Śląski!

Zgłoś siebie lub bliską osobę do udziału.

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem zaprasza do udziału w projekcie ,,Akademia Cyfrowego Obywatela 60+”.  4 spotkania online (14h warsztatów) związane będą z tematyką e-dostępności usług publicznych oraz bezpieczeństwa korzystania z tych usług przy użyciu komputera/ tabletu wraz z informacjami na temat praw przysługujących użytkownikom e-usług.

Seniorzy dowiedzą się m.in.:

– Jak bezpiecznie korzystać z komputera i smartfonu?

– Czy dowód osobisty na smartfonie jest bezpieczny?

– Jak załatwić sprawy urzędowe i zdrowotne przez Internet? Strony: e-urząd, e-pacjent.

– Jakie mamy prawa w Internecie?

Spotkania będą prowadzone przez ekspertów z zakresu prawa oraz nowych technologii.

Dodatkowo, bazując na doświadczeniach z wcześniej realizowanych zajęć z seniorami, wprowadzona została usługa indywidualnych konsultacji prawnych lub z zakresu nowych technologii (4h na grupę). Możliwość konsultacji z zakresu np. zakładanie profilu ePUAP, korzystanie z dostępu do konta pacjenta, przegląd oprogramowania stosowanego na własnym urządzeniu, przegląd regulaminu sklepu internetowego. 

Nie masz komputera, a chcesz wziąć udział w projekcie? To nie problem!

Z racji obecnej sytuacji panującej w kraju i w celu zapewnienia bezpieczeństwa, projekt zakłada szkolenia online. Uczestnikami mogą być zatem osoby, które w podstawowym stopniu potrafią obsługiwać komputer. Jeśli ktoś nie ma dostępu do sprzętu Stowarzyszenie gwarantuje dostarczenie laptopa z dostępem do Internetu na czas trwania projektu, do domu chętnego seniora.

 Jak zgłosić się do udziału?

Akademia jest całkowicie bezpłatna. Szkolenia ruszą już pod koniec maja, więc warto jak najszybciej zgłosić się do udziału. Liczba miejsc jest bowiem ograniczona. Zgłoszenia odbywają się drogą mailową lub telefoniczną.

Zapisy do 25.05.2020r.:
kontakt@turazem.pl
tel. 535 467 183, 508 280 018

Zadanie pn. „Akademia Cyfrowego Obywatela” jest współfinansowane ze środków Powiatu Wrocławskiego.

 

 

AKADEMIA LIDERÓW
Przedmieścia Oławskiego


Zapraszamy do udziału w naszym nowym projekcie – Akademii Liderów Przedmieścia Oławskiego.

Akademia stanowi unikalny program wspierania i rozwijania aktywnych mieszkańców Przedmieścia Oławskiego.

Podczas 5 spotkań warsztatowych, w okresie od maja do września 2020 uczestnicy zdobędą wiedzę i zostaną wyposażeni w konkretne i praktyczne narzędzia.

PROGRAM

W programie warsztatów znajdują się takie szkolenia jak:
1) Metody pracy kreatywnej, metody analizowania problemów: Metody generowanie pomysłów. Metody oceny pomysłów. .

2) Badania terenowe i ocena potrzeb: Weryfikacja pomysłów w trakcie badań terenowych. Przygotowanie prostego formularza ankiety. Skuteczna komunikacja. Zrozumienie lokalnej społeczności. Przełamywania oporu. Jak zadawać właściwe pytania? O co pytać mieszkańców, organizacje związane z daną społecznością? Jak sięgać do wiedzy i doświadczeń ludzi ją tworzących? Metody prowadzenia wywiadów. Analiza wyników. Wyciąganie wniosków.

3) Przełamywanie oporu społecznego, radzenie sobie z trudnościami: Trening interpersonalny. Umiejętność nazywania emocji. Odgrywanie scenek. Wzmacnianie siebie, lepsze zrozumienie innych, skuteczniejsza komunikacja. Rola konfliktu w grupie. Nauka radzenia sobie z problemami, szukanie innych rozwiązań. Trening kreatywności nakierowany na twórcze rozwiązywanie problemów. Zespołowe podejmowanie decyzji.

4) Metody planowania projektów: Podstawowe techniki zarządzania projektem. W jaki sposób planować projekt, aby zakończył się sukcesem? W jaki sposób efektywnie zarządzać zasobami? Jak zarządzać zespołem rozproszonym? Dobór odpowiedniego kanału komunikacji. Wybór osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania.

5) Techniki kreatywne. Wybór projektów. Prototypy: Demonstracja, testowanie i walidacja rozwiązań. Metody wizualizacji projektów. techniki kreatywne i ich zastosowanie w prototypowaniu. Prezentacja projektów wśród pozostałych zespołów. Udzielanie feedbacku. Szukanie nowych rozwiązań.

6) Promowanie projektów: Wybór skutecznych metod narzędzi promocji projektu dostosowanej do grupy docelowej, posiadanych zasobów, rodzaju projektu. Lokalna społeczność a promocja własnego projektu? Przygotowanie prostych materiałów graficznych przy użyciu tableta. Zapoznanie z nieodpłatnymi narzędziami promocyjnymi. Licencje i prawa autorskie wykorzystywane w treści.

7) Speech, interesujące przedstawienie się: Elementy storytellingu. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Zwiększenie wiary uczestników we własne możliwości. Umiejętności skupienia uwagi odbiorcy na wypowiadanej treści, budowanie angażujących przekazów. Jak opowiadać aby zostać zapamiętanym?

Ponadto zaplanowane są warsztaty otwarte z mieszkańcami Przedmieścia Oławskiego, spotkania uczestników Akademii z przedstawicielami biznesu, NGO, urzędu, działającymi na osiedlu.

W końcowej fazie realizacji zadania uczestnicy Akademii otrzymają 3 bony w wysokości 5 tysięcy złotych na realizację trzech projektów osiedlowych.

Zwieńczeniem działań będzie wydanie przewodnika z dobrymi praktykami.

Czas trwania projektu: czerwiec – listopad 2020

REKRUTACJA

Trwa rekrutacja do projektu. Rekrutacja będzie miała 2 etapy. 
1 etap: formularz zgłoszeniowy
2 etap: rozmowa online

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 30 kwietnia 2020.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014 – 2020