698 529 822 kontakt@turazem.pl

NASZE PROJEKTY

Realizujemy obecnie kilka projektów, w których możesz wziąć udział. Sprawdź jak skorzystać z oferty szkoleń i aktywności, które odbywają się we Wrocławiu i w innych miastach na Dolnym Śląsku.

Profilaktyka uniwersalna w ramach przeciwdziałania przemocy – zajęcia dla dzieciwe wrocławskich przedszkolach

Głównym celem zadania jest kształtowanie uniwersalnych postaw i kompetencji wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz profilaktyka
uniwersalna w ramach przeciwdziałania przemocy.

Celem prowadzonych zajęć jest m.in:

1) nabycie umiejętności nazywania odczuwanych emocji,
2) zwiększenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
3) poprawę zdrowia fizycznego, min. poprzez zwiększenie produkcji cząsteczek biorących udział w reakcjach odpornościowych organizmu
oraz hormonów szczęścia,
4) poprawienie nastroju,
5) zwiększenie zaufania do siebie,
6) zwiększenie sprawności,
7) nabycie umiejętności radzenia sobie z agresją,
8) pomoc w rozwijaniu mowy poprzez usprawnienie aparatu mowy,
9) pobudzenie kreatywności.

Przeprowadzone zabiegi pedagogiczne, w idei nauki przez zabawę, pozwolą na wypracowanie właściwych postaw oraz kompetencji i pokażą
jak można:
– radzić sobie z radością, euforią,
– wyrażać te intensywne emocje w sposób bezpieczny i bezkonfliktowy.

Ponadto, prowadzone zajęcia mają w naturalny sposób zaszczepiać nawyki chroniące przed niebezpieczeństwem popadania w nałogi (w tym
wieku m.in. uzależnienia od tabletu, telefonu, komputera oraz w późniejszym alkoholu i innych używek, itp.). Nałogi mogą występować jako
efekt tzw. chłodu emocjonalnego, który prowadzi do skrywania w sobie emocji, a w konsekwencji do prób ucieczki w substancje
uzależniające, aby pokonać lęk związany z wyrażaniem swoich myśli i uczuć.

Powyższe działania w znacznym stopniu niwelują tę przyczynę
powstawania nałogów. W myśl zasady „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, warto pokazywać i wzmacniać takie postawy od najmłodszych lat.

Zadanie finansowane ze środków Gminy Wrocław.

 

Harmonogram:

 12:00 30-maj przedszkole 89
9:00 30-maj przedszkole 130
9:00 31-maj przedszkole 59
12:00 31-maj przedszkole 2
12:00 01-cze przedszkole 94
9:00 01-cze przedszkole 113
9:00 02-cze przedszkole 89
12:00 02-cze przedszkole 13
9:00 03-cze przedszkole 59
12:00 03-cze przedszkole 47
12:00 06-cze przedszkole 89
9:00 06-cze przedszkole 130
9:00 07-cze przedszkole 59
12:00 07-cze przedszkole 2
12:00 08-cze przedszkole 94
9:00 08-cze przedszkole 113
9:00 09-cze przedszkole 89
12:00 09-cze przedszkole 13
9:00 10-cze przedszkole 59
12:00 10-cze przedszkole 47
12:00 13-cze przedszkole 89
9:00 13-cze przedszkole 130
9:00 14-cze przedszkole 59
12:00 14-cze przedszkole 21
12:00 15-cze przedszkole 94
9:00 15-cze przedszkole 113
9:00 20-cze przedszkole 94
12:00 20-cze przedszkole 89
9:00 21-cze przedszkole 59
12:00 21-cze przedszkole 21
9:00 22-cze

przedszkole 58

 

9:00 4-lip przedszkole 17

Wrocławska Akademia Lokalnych Liderów

Ruszył nabór do nowego projektu. Zgłoś się już dziś i zgarnij 4000 zł na realizację działań na Twoim pomyśle. Projekt zakłada stworzenie 12 projektów na różnych osiedlach we Wrocławiu.

Projekt zakłada realizację warsztatów liderskich dla aktywistów osiedlowych na 11 wybranych wrocławskich osiedlach.

W ramach szkoleń i warsztatów partycypacyjnych z mieszkańcami przygotujesz i zrealizujesz mikroprojekty osiedlowe pod okiem przydzielonych im mentorów.

Na każdym osiedlu zrealizowany zostanie 1 wybrany mikroprojekt ( o wartości 4 000 zł) . Ważne w tym kontekście będą spotkania z mieszkańcami, podczas których uczestnicy będą uzgadniać osiedlowe potrzeby i ustalać niezbędne działania, a następnie zrealizują swoje projekty. Z przebiegu realizacji działań powstanie Przewodnik Dobrych Praktyk.

Modelowa realizacja 12 mikroprojektów pokaże mieszkańcom osiedli, że realizacja inicjatyw oddolnych jest możliwa, efektywna. Nabyte przez uczestników-Liderów umiejętności będą wykorzystywane w kolejnych inicjatywach osiedlowych. Realizacja proj. przyczyni się do integracji mieszkańców, wzrostu poczucia odpowiedzialności za otoczenie.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Wrocławia (96-112 os.), w tym dzieci i młodzieży (8-10 os.).

Kluczową rolę w realizacji przewidzianych w projekcie działań odegra Partner-grupa nieformalna liderów osiedlowych, która uformowała się jako niezamierzony efekt realizacji w 2020r. pilotażowego projektu liderskiego – Akademii Lokalnych Liderów na Przedmieściu Oławskim.

Zgłoś się, zaangażuj i miej realny wpływ na miejsce, w którym żyjesz! 

TRWA REKRUTACJA!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 👉 https://forms.office.com/r/pei6SFaqaC

– – – – – 
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Zmieniamy Trójkąt - osiedlowe kampanie społeczne

Ruszył nabór do nowego projektu. Zgłoś się już dziś i zgarnij 8000 zł na realizację kampanii społecznej bazującej na Twoim pomyśle. Projekt zakłada stworzenie trzech kampanii na Przedmieściu Oławskim. 

Jeśli podobnie jak my, zauważasz na osiedlu problemy związane z:

– nieprawidłową segregacją odpadów

– dokarmieniem gołębi a co za tym idzie – żywienie szczurów

– brakiem wiedzy nt. wyrzucania śmieci wielkogabarytowych

– niesprzątaniem po swoich pupilach

– niewłaściwym parkowaniem ?

 

i masz pomysł jak to zmienić to nie czekaj i zgłoś się poprzez ten formularz 👉https://forms.gle/zpc78iqXGsAJ57CWA

 

Obawiasz się, że nie posiadasz wystarczającej wiedzy i kompetencji w tym zakresie? Nic się nie martw! W trakcie projektu zorganizowane zostaną 4 bezpłatne szkolenia, a nad samymi kampaniami czuwać będzie profesjonalna ekipa reklamowa (specjaliści od reklamy, wizerunku, kampanii informacyjnych). Ty zdcydujesz z jakich instrumentów będziesz chciał skorzystać (audycje radiowe, animacje, artykuły w gazecie, plakaty, warsztaty, filmy, eventy, etc) i w jaki sposób podzielisz się swoim przekazem z odbiorcami. Do 10 września br. trwa rekrutacja 15 osób/mieszkańców Przedmieścia Oławskiego. W trakcie spotkań szkoleniowych uformowane zostaną 3 grupy (po 5 osób) i każda z nich otrzyma budżet 8000 zł na realizację swojego pomysłu. O wyborze uczestników decydować będzie motywacja i kolejność nadesłania formularza.

 

Zgłoś się, zaangażuj i miej realny wpływ na miejsce, w którym żyjesz! 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 👉https://forms.gle/zpc78iqXGsAJ57CWA

– – – – – 
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Akademia Młodego Biznesmena

Projekt skierowany do młodzieży szkolnej z województwa dolnośląskiego, którego celem jest rozwój kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodych osób, a także promocja samozatrudnienia.

W ramach kursu “Młodego Biznesmena” odbędzie się 20 godzin zajęć, podczas których szczególna uwaga zostanie położona na kształtowanie kompetencji biznesowych uwzględniających kontekst społeczno-gospodarczy, będą to m.in: 

  • rozpoznawanie i strukturyzacja nowych problemów, 
  • intuicja i wrażliwość ekonomiczna,
  • umiejętności organizatorskie, przewidywania skutków, negocjowania,
  • umiejętność aktywnego kształtowania rzeczywistości, 
  • uwzględnianie stopnia ryzyka, 
  • czasowa realizacja zadań,
  • identyfikacja i rozwiązywanie problemów.

Zajęcia będą realizowane w grupach 12-osobowych.

W projekcie zostaną użyte autorskie metody kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (zajęcia prowadzone metodą cashflow, symulacje biznesowe, gry strategiczne), wraz z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w kursie wraz z informacją na temat zrealizowanych zajęć. 

Kontakt: 

e.kasprzyk@turazem.pl
tel. 727 934 204

– – – – –

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W zdrowym ciele, zdrowy duch

W okresie od 16.08.2021r. do 31.12.2021 realizujemy projekt, w którymodbywają się zajęcia sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu lekkoatletyki i gimnastyki sportowej.

 

Zajęcia są prowadzone w przedszkolach, są to ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami biegu, rzutu, podskoku itp. Dodatkowo zajęcia są wzbogacone o elementy śmiechoterapii. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu dla  10-osobowych grup.

W programie weźmie udział 7 placówek w każdej po 4 grupy. Łącznie odbędzie się po 8 godzinnych spotkań dla każdej grupy (co da łącznie 224 godziny zajęć).

Na każdych zajęciach obecny będzie prowadzący-instruktor i 2 asystentów-wolontariuszy.

Miejscem realizacji zadania jest Województwo Dolnośląskie (powiat Wrocław, powiat trzebnicki i powiat milicki).

Grupa docelowa projektu to mieszkańcy województwa dolnośląskiego: dzieci z placówek przedszkolnych z Dolnego Śląska – powiaty: Wrocław, milicki, trzebnicki.

Kontakt:

Filip Chojcan
tel. 502 504 403
mail: filip.chojcan@gmail.com

– – – – – 
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

PrzedPokój H13 - Pomysły dla Oławskiego

Od 1 listopada 2019r. Operatorem PRZED POKOJU H13 zostało nasze Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem. Nasza organizacja została wybrana w konkursie ogłoszonym przez Gminę Wrocław. 

PRZEDPOKÓJ H13 to przede wszystkim miejsce, które jest otwarte na mieszkańców Przedmieścia Oławskiego. Jeśli chcesz zorganizować spotkanie koła zainteresowań, sąsiedzkie pogaduchy przy kawie lub masz pasję, którą chcesz zaprezentować większemu gronu osób, to koniecznie tu zajrzyj. Od czerwca 2018r. udało się zrealizować już wiele działań, które zainicjowali mieszkańcy osiedla, były to m.in. samoobrona dla kobiet, międzypokoleniowe zajęcia teatralne oraz wystawa rysunków wrocławskich tramawajów. Spotykają się tu rodzice z dziećmi oraz seniorzy, którzy szukali miejsca na wspólne spędzanie czasu i gimnastykę. Grafik zajęć i spotkań jest coraz pełniejszy, ale z pewnością uda się wygospodarować jeszcze kawałek miejsca dla nowych działań. Korzystanie z przestrzeni dla mieszkańców jest bezpłatne.

PRZED POKÓJ H13 zaprasza również do współpracy i kontaktu organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które szukają miejsca dla siebie i są gotowe zaangażować się w działania na rzecz Przedmieścia Oławskiego i lokalnej społeczności. Do dyspozycji organizacji i grup jest kilka sal, dostęp do urządzeń biurowych, bezpłatne WiFi oraz możliwość uzyskania wsparcia w zakresie założenia i prowadzenia stowarzyszenia lub fundacji.

 

 

Kontakt:
www.h13.pl
facebook/przedpokojh13
mail: h13@turazem.pl
tel. 508 280 018 lub 535 467 183

Skip to content