698 529 822 kontakt@turazem.pl

O NAS

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem

TuRazem to tylko pozornie nic nie znacząca zbitka słów, niesie natomiast w sobie ogromne znaczenie symboliczne. Pokazuje bowiem, że „RAZEM” można więcej, że wystarczy zebrać się „TU” w jednym miejscu, na określonej płaszczyźnie, wokół konkretnego celu i można wówczas zaspokoić potrzeby, zrealizować plany czy też spełnić marzenia.

N

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ!

N

ZACZNIJMY DZIAŁAĆ TERAZ, TU, RAZEM!

Nasza misja

Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem, promowaniem oraz wspieraniem wszelkich inicjatyw dążących do budowania postaw prospołecznych i pro-obywatelskich.

Nasza wizja

Szukamy rozwiązań twórczych, kreatywnych, innowacyjnych, które wpierają aktywność obywatelska. Chętnie podejmujemy współpracę z organizacjami o różnym profilu działalności.

 

Nasze motto

Kierujemy się zasadą: ”Nie odkładajmy niczego na później, zróbmy to TERAZ, TU, RAZEM”.

CO ROBIMY?

Nasze działania

Działamy na rzecz aktywizacji zawodowej, społecznej, kulturalnej oraz biznesowej przede wszystkim mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Dążymy do zwiększenia uczestnictwa seniorów, osób niepełnosprawnych i innych grup wymagających wsparcia w kulturze, rekreacji i edukacji.

AKTYWIZACJA

Realizujemy projekty aktywizujące różne grupy społeczne. Przede wszystkim młodzież, dorosłych i seniorów. Prowadzimy Centrum Aktywności Lokalnej - PrzedPokój H13 na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu.

EDUKACJA

Szkolimy dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorów. Działamy w zakresie edukacji komputerowej, nowych technologii, jak również biznesu. Edukujemy aktualnych i przyszłych osiedlowych liderów we Wrocławiu.

WSPARCIE

Wspieramy dzieci i młodzież, prowadzimy zajęcia z profilaktyki uniwersalnej w ramach przeciwdziałania przemocy. Udzielamy porad z zakresu zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych.  

Nasi Partnerzy

Działaj z nami!

Zadzwoń: + 48 698 529 822

Skip to content