698 529 822 kontakt@turazem.pl

Projekt skierowany do młodzieży szkolnej z województwa dolnośląskiego, którego celem jest rozwój kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodych osób, a także promocja samozatrudnienia.

W ramach kursu “Młodego Biznesmena” odbędzie się 20 godzin zajęć, podczas których szczególna uwaga zostanie położona na kształtowanie kompetencji biznesowych uwzględniających kontekst społeczno-gospodarczy, będą to m.in: 

  • rozpoznawanie i strukturyzacja nowych problemów, 
  • intuicja i wrażliwość ekonomiczna,
  • umiejętności organizatorskie, przewidywania skutków, negocjowania,
  • umiejętność aktywnego kształtowania rzeczywistości, 
  • uwzględnianie stopnia ryzyka, 
  • czasowa realizacja zadań,
  • identyfikacja i rozwiązywanie problemów.

Zajęcia będą realizowane w grupach 12-osobowych.

W projekcie zostaną użyte autorskie metody kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (zajęcia prowadzone metodą cashflow, symulacje biznesowe, gry strategiczne), wraz z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w kursie wraz z informacją na temat zrealizowanych zajęć. 

Kontakt: 

e.kasprzyk@turazem.pl
tel. 727 934 204

– – – – –

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Skip to content