698 529 822 kontakt@turazem.pl

Zajęcia dla dzieciwe wrocławskich przedszkolach.

Głównym celem zadania jest kształtowanie uniwersalnych postaw i kompetencji wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz profilaktyka uniwersalna w ramach przeciwdziałania przemocy.

Celem prowadzonych zajęć jest m.in:

1) nabycie umiejętności nazywania odczuwanych emocji,
2) zwiększenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
3) poprawę zdrowia fizycznego, min. poprzez zwiększenie produkcji cząsteczek biorących udział w reakcjach odpornościowych organizmu
oraz hormonów szczęścia,
4) poprawienie nastroju,
5) zwiększenie zaufania do siebie,
6) zwiększenie sprawności,
7) nabycie umiejętności radzenia sobie z agresją,
8) pomoc w rozwijaniu mowy poprzez usprawnienie aparatu mowy,
9) pobudzenie kreatywności.

Przeprowadzone zabiegi pedagogiczne, w idei nauki przez zabawę, pozwolą na wypracowanie właściwych postaw oraz kompetencji i pokażą
jak można:
– radzić sobie z radością, euforią,
– wyrażać te intensywne emocje w sposób bezpieczny i bezkonfliktowy.

Ponadto, prowadzone zajęcia mają w naturalny sposób zaszczepiać nawyki chroniące przed niebezpieczeństwem popadania w nałogi (w tym
wieku m.in. uzależnienia od tabletu, telefonu, komputera oraz w późniejszym alkoholu i innych używek, itp.). Nałogi mogą występować jako
efekt tzw. chłodu emocjonalnego, który prowadzi do skrywania w sobie emocji, a w konsekwencji do prób ucieczki w substancje
uzależniające, aby pokonać lęk związany z wyrażaniem swoich myśli i uczuć.

Powyższe działania w znacznym stopniu niwelują tę przyczynę
powstawania nałogów. W myśl zasady „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, warto pokazywać i wzmacniać takie postawy od najmłodszych lat.

Zadanie finansowane ze środków Gminy Wrocław.

 

Harmonogram:

 12:00 30-maj przedszkole 89
9:00 30-maj przedszkole 130
9:00 31-maj przedszkole 59
12:00 31-maj przedszkole 2
12:00 01-cze przedszkole 94
9:00 01-cze przedszkole 113
9:00 02-cze przedszkole 89
12:00 02-cze przedszkole 13
9:00 03-cze przedszkole 59
12:00 03-cze przedszkole 47
12:00 06-cze przedszkole 89
9:00 06-cze przedszkole 130
9:00 07-cze przedszkole 59
12:00 07-cze przedszkole 2
12:00 08-cze przedszkole 94
9:00 08-cze przedszkole 113
9:00 09-cze przedszkole 89
12:00 09-cze przedszkole 13
9:00 10-cze przedszkole 59
12:00 10-cze przedszkole 47
12:00 13-cze przedszkole 89
9:00 13-cze przedszkole 130
9:00 14-cze przedszkole 59
12:00 14-cze przedszkole 21
12:00 15-cze przedszkole 94
9:00 15-cze przedszkole 113
9:00 20-cze przedszkole 94
12:00 20-cze przedszkole 89
9:00 21-cze przedszkole 59
12:00 21-cze przedszkole 21
9:00 22-cze

przedszkole 58

 

9:00 4-lip przedszkole 17
Skip to content