698 529 822 kontakt@turazem.pl

Zapraszamy do udziału w naszym nowym projekcie – Akademii Liderów Przedmieścia Oławskiego.

Akademia stanowi unikalny program wspierania i rozwijania aktywnych mieszkańców Przedmieścia Oławskiego.

Podczas 5 spotkań warsztatowych, w okresie od maja do września 2020 uczestnicy zdobędą wiedzę i zostaną wyposażeni w konkretne i praktyczne narzędzia.

PROGRAM

W programie warsztatów znajdują się takie szkolenia jak:
1) Metody pracy kreatywnej, metody analizowania problemów: Metody generowanie pomysłów. Metody oceny pomysłów. .

2) Badania terenowe i ocena potrzeb: Weryfikacja pomysłów w trakcie badań terenowych. Przygotowanie prostego formularza ankiety. Skuteczna komunikacja. Zrozumienie lokalnej społeczności. Przełamywania oporu. Jak zadawać właściwe pytania? O co pytać mieszkańców, organizacje związane z daną społecznością? Jak sięgać do wiedzy i doświadczeń ludzi ją tworzących? Metody prowadzenia wywiadów. Analiza wyników. Wyciąganie wniosków.

3) Przełamywanie oporu społecznego, radzenie sobie z trudnościami: Trening interpersonalny. Umiejętność nazywania emocji. Odgrywanie scenek. Wzmacnianie siebie, lepsze zrozumienie innych, skuteczniejsza komunikacja. Rola konfliktu w grupie. Nauka radzenia sobie z problemami, szukanie innych rozwiązań. Trening kreatywności nakierowany na twórcze rozwiązywanie problemów. Zespołowe podejmowanie decyzji.

4) Metody planowania projektów: Podstawowe techniki zarządzania projektem. W jaki sposób planować projekt, aby zakończył się sukcesem? W jaki sposób efektywnie zarządzać zasobami? Jak zarządzać zespołem rozproszonym? Dobór odpowiedniego kanału komunikacji. Wybór osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania.

5) Techniki kreatywne. Wybór projektów. Prototypy: Demonstracja, testowanie i walidacja rozwiązań. Metody wizualizacji projektów. techniki kreatywne i ich zastosowanie w prototypowaniu. Prezentacja projektów wśród pozostałych zespołów. Udzielanie feedbacku. Szukanie nowych rozwiązań.

6) Promowanie projektów: Wybór skutecznych metod narzędzi promocji projektu dostosowanej do grupy docelowej, posiadanych zasobów, rodzaju projektu. Lokalna społeczność a promocja własnego projektu? Przygotowanie prostych materiałów graficznych przy użyciu tableta. Zapoznanie z nieodpłatnymi narzędziami promocyjnymi. Licencje i prawa autorskie wykorzystywane w treści.

7) Speech, interesujące przedstawienie się: Elementy storytellingu. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Zwiększenie wiary uczestników we własne możliwości. Umiejętności skupienia uwagi odbiorcy na wypowiadanej treści, budowanie angażujących przekazów. Jak opowiadać aby zostać zapamiętanym?

Ponadto zaplanowane są warsztaty otwarte z mieszkańcami Przedmieścia Oławskiego, spotkania uczestników Akademii z przedstawicielami biznesu, NGO, urzędu, działającymi na osiedlu.

W końcowej fazie realizacji zadania uczestnicy Akademii otrzymają 3 bony w wysokości 5 tysięcy złotych na realizację trzech projektów osiedlowych.

Zwieńczeniem działań będzie wydanie przewodnika z dobrymi praktykami.

Czas trwania projektu: czerwiec – listopad 2020

 

REKRUTACJA

Trwa rekrutacja do projektu. Rekrutacja będzie miała 2 etapy. 
1 etap: formularz zgłoszeniowy
2 etap: rozmowa online

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 30 kwietnia 2020.

 

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014 – 2020

Skip to content